Navštívte

Slovenský evanjelický kostol

Slováci evanjelici sa do Petrovca prisťahovali v roku 1745. So sebou si priniesli katolícku Bibliu a Tranoscius, avšak dlho nemali možnosť slobodne prejaviť svoje vierovyznanie. Časy sa menia iba po vydaní Tolerančného patentu cisárom Jozefom II. roku 1781, keď konečne získali právo zriadiť si svoj cirkevný zbor. V roku 1783 bol vybudovaný prvý kostol. Petrovec sa tak stal strediskom duchovného života Slovákov v Báčke. Vtedajšieho kňaza Ondreja Stehlu v roku 1818 vystriedal jeho syn Ján a inicioval výstavbu nového kostola, lebo starý objekt v dôsledku zvýšenia počtu obyvateľov už nemohol spĺňať svoju funkciu. Petrovčania v roku 1821 pozvali architekta Jakuba Šmausa a rýchlo začali budovať nový chrám, podľa veľkosti druhý v Európe. S výstavbou končia roku 1823. Vedľa kostola už v rokoch 1837 a 1938 stavajú aj farskú budovu, ktorá je na tie časy pomerne súčasne vybavenou stavbou. Petrovský cirkevný zbor od roku 1868 preberá kňaz Juraj Mrva. Počas jeho pôsobenia Karol Miloslav Lehotský (1907) okrášľuje oltár obrazom Tajná večera a práve zásluhou kňaza Mrvu sa medzi Slovákmi v Petrovci a bližšom okolí začína rozvíjať kultúrna činnosť.

Budova kostola, aby zachovala svoj originálny vzhľad, bola viackrát renovovaná.

Adresa:

Maršala Tita 10
21470 Báčsky Petrovec, Srbsko
Tel: 021/ 780-563

Matica slovenská v Srbsku (MSS)

Založená bola v čase kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov v roku 1932, v deň konania Slovenských národných slávností. Cieľom založenia, vtedy Matice Slovenskej v Juhoslávii (MSJ), bolo „zjednotiť všetkých milovníkov národa a života slovenského v Juhoslávii, aby spoločnými silami pracovala na pozdvihnutí slovenskej vzdelanosti a tým i na hmotnom dobrobyte slovenského národa v Juhoslávii.“ Dom Ľudovíta Mišíka, v ktorom sídli, datuje z obdobia pred I. svetovou vojnou. Práca tejto ustanovizne bola viackrát prerušená a obnovená je po II. svetovej vojne. MSJ bola prvou strešnou inštitúciou Slovákov žijúcich v tejto krajine. Neskoršie sa o túto základnú a významnú funkciu podelila s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Základňu MSS v súčasnosti tvorí 30 miestnych odborov (MO MSS), ktoré pôsobia v rámci troch regiónov Vojvodiny (Báčka, Banát a Sriem) a to: v Aradáči, Báčskej Palanke, Báčskom Petrovci, Bajši, Belehrade, v Bielom Blate, Binguli, Boľovciach, Čelareve, Dobanovciach, Erdevíku, Hajdušici, Hložanoch, Jánošíku, Kovačici, Kulpíne, Kysáči, Laliti, Lugu, Ľube, v Novom Sade, Padine, Pivnici, Selenči, Silbaši, Starej Pazove, Šíde, Vojlovici, v Zreňanine a v Sriemskej Mitrovici. Matica slovenská v Srbsku je hlavnou organizátorkou Slovenských národných slávností (SNS) ako tvaru upevňovania národnej príslušnosti. Slovenské národné slávnosti patria medzi podujatia celomenšinového významu a považujú ich za národné oslavy Slovákov v Srbsku. Hoci prvé podujatie z 28. augusta roku 1919 neprebiehalo pod menom Slovenské národné slávnosti, svojím obsahom si neskoršie vynútilo takéto honosné meno a tradičné usporadúvanie. Majú takmer storočnú tradíciu, hoci nie aj nepretržitú. SNS sa neuskutočnili v rokoch vojnových, potom po II. svetovej vojne z dôvodov politických a tak Slávnosti roku 2011 oslávili svoj 50-ty ročník.

Adresa:

Maršala Tita 18
21470 Báčsky Petrovec
Tel/fax: 780-248
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Národné múzeum v Báčskom Petrovci

Založené 1949. Nachádza sa v budove Matice slovenskej v strede Petrovca. Muzeálna zbierka obsahuje remeselne vyrobené predmety, ľudové kroje a bohatý archív. Väčšina predmetov v múzeu sú z druhej polovice 19. a zo začiatku 20. storočia.

Adresa:

Maršala Tita 18
21470 Báčsky Petrovec
Tel/fax: 780-248
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Najstarší dom v Báčskom Petrovci

Datuje z roku 1799. Jeho originálny vzhľad je renovovaný. Upravený je pôvodne, v štýle charakteristickom pre obdobie vzniku a je pod ochranou štátu. Vybavený je autentickým nábytkom, kuchynským riadom a iným zariadením. Jeho pôvodným majiteľom bol chudobný sedliak Paľo Kočiš a vystavaný je ako nabíjanica z hliny (tzv. „nabíjaný“ dom, vystavaný z „nabíjanej“ hliny) čiastočne vkopaná do zeme so strechou pokrytou trstinou. Pre stavby z doby, z ktorej dom datuje, charakteristické sú malé okná, malé a nízke dvere a malé izby, ktoré sa mohli ľahko vyhriať. V dome sú dve sedliacke pece, v ktorých sa kúrilo všetko - šúľky, kukuričie, ba i drevo a v nich sa priprávalo aj jedlo. Od roku 1970 je súčasťou muzeálnej zbierky Národného múzea v Báčskom Petrovci a v súčasnosti je zaradený do turistickej ponuky Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec ako významná turistická atrakcia.

Adresa:

Branislava Mokića 9
21470 Báčsky Petrovec, Srbsko
Tel 021/ 780-040

Galéria Zuzky Medveďovej

Od svojho založenia 1989 a podnes usporiadala vyše 70 výstav. Od roku 1991 každý nepárny rok sa organizuje aj Bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii (dnes v Srbsku), kde sa predstavuje vyše dvadsať umelcov, na ktorom galéria udeľuje Cenu K. M. Lehotského pre najlepšiu samostatnú výstavu a Cenu Cyrila Kutlíka pre životné dielo. Vo svojom fonde galéria vlastní 828 výtvarných prác petrovskej maliarky Zuzky Medveďovej a 174 výtvarných diel ďalších 31 autorov, medzi nimi aj najstaršiu zachovanú olejomaľbu namaľovanú medzi dolnozemskými Slovákmi vôbec, autora Benjamína Reisa (1841 – 1873), talentovaného výtvarníka pôvodom z Báčskeho Petrovca. Ide o krajinku menších rozmerov bez datovania, o ktorej sa odhaduje, že bola namaľovaná v období 60. rokov 19. storočia.

Táto galéria dostala meno podľa maliarky Zuzky Medveďovej (1897-1985) pôvodom z Báčskeho Petrovca, jednej z prvých maliarok Sloveniek, ktorá sa po absolvovaní Akadémie výtvarného umenia v Prahe pravdepodobne stala prvou slovenskou akademickou maliarkou vôbec (1929). Priamou pohnútkou k založeniu ozajstnej galérie v Petrovci, s adekvátnymi priestormi na uschovávanie a vystavovanie výtvarných diel bola práve značná časť výtvarnej tvorby tejto maliarky, ktorú autorka po smrti závetom darovala spoluobčanom (1985), tiež jej idea o založení galérie, v ktorej by boli vystavené darované obrazy, o čom sa vyjadrila počas svojej poslednej návštevy rodisku (1982). Udelením jej mena novej galérii, spoluobčania vyjadrili hold jej osobnosti a umeniu. Galéria Zuzky Medveďovej bola založená práve v budove, v ktorej Medveďová prvý raz samostatne vystavovala.

Adresa:

Kollárova 2
21470 Báčsky Petrovec, Srbsko
Tel: 021/ 780-040

Poľnohospodárske múzeum v Kulpíne

Založené v roku 1993 ako jedinečná špecializovaná muzeálna ustanovizeň v krajine pre výskum a skúmanie agrárnej minulosti. Poľnohospodárske múzeum v Kulpíne činí komplex pozostávajúci z veľkého kaštieľa a starého kaštieľa. Obe budovy sú pod ochranou štátu ako pamätihodnosti. Vybudované sú v roku 1863. V rámci komplexu sa nachádza aj riadiaca budova, tzv. vyhňa, konská stajňa a sklad na obilniny. Vôkol múzea je veľkolepý park plochy 4,5 ha, ktorý predstavuje prírodnú pamiatku – arborétum zriedkavých a chránených rastlinných druhov. Park v rámci veľkostatku v minulosti bol prvotriednym umeleckým dielom hortikultúrneho a parkového umenia. Múzeum má stále tematické a občasné výstavy.

Rok výstavby kaštieľa v rámci komplexu Đoku Dunđerského je neznámy. V historických údajoch sa uvádza, že sú stavané pre šľachtickú rodinu Stratimirovićovcov. Mária Terézia v roku 1745 tejto rodine venovala majetok pre ich zásluhy vo vojne proti Turkom na strane Rakúska. Rodina Stratimirovićovcov bola vlastník majetku v Kulpíne asi 120 rokov. Koncom XIX. storočia (1889) majetok prechádza do vlastníctva rodiny Dunđerskovcov, ktorá ho vlastnila do roku 1945, keď bol majetok znárodnený. Štýlovo a dobovo obe stavby patria k epoche klasicizmu. Veľká budova kaštieľa svoj súčasný vzhľad dostala v roku 1912, keď sa konala jej reštaurácia. Menšia stavba, tzv. starý kaštieľ, je prízemná budova rovnakého štýlu.

Adresa:

Námestie oslobodenia 1
21472 Kulpín, Srbsko
Tel: 021/2286-456 , 021/2286-716
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Slovenské vojvodinské divadlo

Slovenské vojvodinské divadlo (SVD) je najmladšie profesionálne divadlo vo Vojvodine. Vzniklo ako špičková inštitúcia vojvodinských Slovákov, ktorej poslaním a náplňou je rozvíjanie divadelnej kultúry na profesionálnej úrovni (2003). Zatiaľ nemá stály herecký súbor, ani rozsiahlejší repertoár, no opiera sa o špičkových umelcov, hercov z krajiny a zahraničia, tiež najlepších hercov ochotníkov a prezentuje divadelnú tvorbu aj súborov z iných prostredí.

Adresa:

Kollárova 2
21470 Báčsky Petrovec, Srbsko
Tel : 021/ 780-168
www.backipetrovac.rs/svd
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Knižnica Štefana Homolu

Založenie slovenskej knižnice v roku 1845 tesne súvisí s prácou cirkevnej nedeľnej školy v Báčskom Petrovci, ktorú viedol Štefan Homola. Dnes je najväčšou knižnicou v Srbsku s väčšinovým fondom v slovenskom jazyku, pravdepodobne aj najväčšou knižnicou mimo územia Slovenska s knižným fondom prevažne v slovenčine. Je najstaršou knižnicou založenou medzi vojvodinskými Slovákmi, zároveň jednou z najstarších na území Srbska. Dokonca, založená je skôr než knižnica mesta Nový Sad, zatiaľ čo vo Vojvodine je od nej staršia iba knižnica v Irigu. Knižnica Štefana Homolu bola prvá verejná ustanovizeň tohto druhu v slovenskom vojvodinskom prostredí a spočiatku mala 130 kníh. Meno svojho zakladateľa Štefana Homolu dostala knižnica v januári roku 1993. V súčasnosti Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci vlastní výpožičný knižný fond pozostávajúci z vyše 50000 kníh, ako aj z množstva rozličných periodík. V knižnom fonde sa nachádza aj veľké množstvo cenných kníh staršieho dáta ale aj niekoľko raritných kníh. Tieto knihy sú zaradené do fondu starej a zriedkavej literatúry a chránené sú v tzv. Vzácnej knižnici. Najstarším skvostom je kniha v latinčine Theologiae Moralis Officia Hominis Christiani z roku 1698. Okrem toho knižnica organizuje aj príležitostné výstavy a večierky. Na starosti má tiež výstavu Exlibris, kde žiaci základných škôl staršieho školského veku (12-15r.) súťažia o najkrajšie vypracovanú knižnú značku. Najúspešnejšie práce potom zasielajú na Medzinárodnú výtvarnú súťaž Exlibris v Hlohovci v Slovenskej republike.

Adresa:

Kollárova 2
21470 Báčsky Petrovec, Srbsko
Tel: 021/ 781-335
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Galéria Vladimíra Urbančeka

Maliar Vladimír Urbanček niekoľko desaťročí žil v Amerike. Tam nadobudol aj svoju umeleckú zručnosť. Petrovčania ho považujú za miestneho umelca, ktorý na svojich autentických obrazoch stvárňuje zvyklosti lokálneho slovenského obyvateľstva. Jeho dom a galéria sú vždy otvorené pre návštevníkov, ktorí sa chcú spoznať s dielom a osobnosťou Vladimíra Urbačeka. Ak sem zavítate o tom správnom čase, možno budete mať príležitosť bezprostredne pozorovať umelca pri tvorivom čine.

Adresa:

JNA 24
21470 Báčsky Petrovec
Tel: 021/782-715

Združenie Ahoj

Združenie Ahoj v Báčskom Petrovci je jedinečné centrum na sústredenie remeselníkov, poľnohospodárov, umelcov, zachovávanie a podnecovanie rozvoja starých remesiel, tradičnej kuchyne a zdravého životného prostredia. Vízia združenia Ahoj je v prvom rade v návrate starej slávy a v urýchlení rozvoja takmer zabudnutých remesiel, a to zo surovín, ktoré sa vyrábajú práve tuná. Osobitná pozornosť sa venuje ručným prácam slovenského kultúrneho dedičstva. V etno-kútiku sa návštevníkom ponúkajú rôznorodé predmety úžitkového umenia, diela známych miestnych umelcov, maliarov, keramikárov, rezbárov, tiež umelecké fotografie, bábiky zo šúpolia, metličky z ciroku... V miestnostiach združenia Ahoj začala pracovať i škola starých remesiel (zhotovenie predmetov zo šúpolia, maľovanie na skle, pletenie, vypracovanie metiel, práca na krosnách...)

Adresa:

Národnej revolúcie 17
21470 Báčsky Petrovec, Srbsko
Tel: 021/ 781-614
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Katolícky kostol

Petrovec bol spočiatku osídlený výlučne príslušníkmi evanjelickej cirkvi. Iba po príchode prvých prisťahovalcov z Chorvátska a Bosny v roku 1937 katolícky biskup Lajčo Budanović odkúpil parcelu v strede Petrovca a vtedy začali výstavbu kostola zasväteného Sv. Adalbertovi. Katolícky zbor bol pod správou futockej katolíckej cirkvi. Počet katolíkov sa zväčšil po II. svetovej vojne, keď sem prichádzajú rodiny z Bosny.

Adresa:

XIV VÚSB 8
21470 Báčsky Petrovec, Srbsko

Baptistický kostol

Baptistická cirkev v Báčskom Petrovci bola založená v dávnom roku 1897, a tak sa stará cirkevná budova v strede osady už dožila svojho stého výročia. Keďže vzrastal počet príslušníkov tejto cirkvi, v roku 2000 sa zrodila idea o výstavbe nového, súčasnejšieho modlitebného domu so všetkými sprievodnými obsahmi. O rok neskoršie sa táto vízia aj realizovala. Celý projekt je vo väčšine vypracovaný dobrovoľnou prácou domácich a zahraničných skupín. Slávnostné otvorenie novej cirkevnej budovy bolo 26. júna 2005. Motto otváracej slávnosti znelo: „ ... lebo môj dom sa bude volať domom modlitby u všetkých národov.“ (Sväté písmo, Izaiáš 56,7b). Tento verš aj dnes vyjadruje posolstvo a službu baptistickej cirkvi nielen v Petrovci, ale aj širšie. Okrem hlavnej siene (kapacity 850 stoličiek) sú tu aj vedľajšie miestnosti na kreatívne bohoslužby pre všetky generácie.

Adresa
Kulpinska 84, 21470 Báčsky Petrovec, Srbsko

Tel: 021/ 781 899

Evanjelický kostol v Kulpíne

Nezadlho po založení Kulpína občania sa rozhodli vystavať kostol. Dovtedy sa veriaci zoskupovali v menších objektoch. V máji 1875 štartovala výstavba chrámu, ktorá trvala ďalších päť rokov. Objekt vybudoval novosadský staviteľ Alojz Čoček v novoromantickom štýle. Na veži sa nachádzajú tri zvony. Dvojmanuálny chrámový organ je kúpený v Pešti 1891. Tento nástroj je unikátny tým, že sa na ňom, nad akustickými píšťalami, nachádza socha kráľa Dávida s harfou. Nad oltárom je namaľovaný obraz Pánova večera, veľmi podobný obrazu Leonarda di ser Piera da Vinciho. Keďže je kostol mimoriadne akustický, často v ňom koncertujú domáci a zahraniční umelci.

Adresa:

Maršala Tita
21472 Kulpín, Srbsko
Tel: 021/ 786-107

Pravoslávny kostol v Kulpíne

Pravoslávny kostol Pánovho vstúpenia (Vaznesenja Gospodnjeg) v Kulpíne je vybudovaný v roku 1813 na mieste vtedajšieho starého kostola, vďaka dobročinnosti rodiny Stratimirovićovcov. Ikonostas v chráme je dielom známeho ikonopisca Jovana Kljajića. Je to dielo jedinečnej krásy, niet mu rovného ani v jednom vojvodinskom chráme. Všetci členovia rodiny Stratimirovićovcov, ktorá patrila do špičky srbskej vojenskej a cirkevnej aristokracie v habsburskej monarchii, pochovaní sú na kostolnom dvore. Netreba zabúdať že Stevan Stratimirović, narodený 1757 v Kulpíne, bol v rokoch 1790 až 1836 karlovecký metropolita a dlhoročný duchovný pastier srbského národa a pravoslávnej cirkvi vo Vojvodine. V Kulpíne sa narodil aj Georgije Branković, metropolita karlovecký a srbský patriarcha v rokoch 1890-1907. Georgije Branković dal vybudovať patriarchálny palác (Patrijaršijski dvor), tiež bohosloveckú strednú školu v Sriemskych Karlovciach. Je zakladateľom prvej srbskej ženskej školy v Kulpíne a podporovateľom viacej škôl vo vojvodinských mestách.

Adresa:

Maršala Tita 98
21472 Kulpín, Srbsko
Tel: 021/ 786-115

Evanjelický kostol v Hložanoch

Obyvatelia Hložian už v roku 1780 požiadali o povolenie organizovať cirkevný zbor, vrchnosti žiadosť však zamietli. Vďaka Tolerančnému patentu Jozefa II. z roku 1781, podľa ktorého každá osada počítajúca viac než 100 rodín získala možnosť „vydržiavať kňaza a vybudovať kostol“, do Hložian 24. mája 1786 spolu so Štefanom Šomodim a Pavlom Slobodom prichádza prvý kňaz Peter Jesenský. Od ich príchodu sa Hložany kultúrne pozdvihujú. V roku 1791 obyvatelia Hložian zhŕňajú materiál na stavbu kostola. Základy kostola sú z kameňa zozbieraného z neďalekej lokality, na ktorej sa nachádzalo rímske Castrum Onagrinum, po ktorom odvtedy zmizla každá stopa. Kostol v roku 1797 vysvätil petrovský kňaz Ondrej Stehlo. Nový oltár zhotovil Jakub Šmaus v rokoch 1812 a 1813. Veľké rekonštrukcie sú vykonané v roku 1924 a koncom XX. storočia.

Adresa:

Maršala Tita 94
21412 Hložany, Srbsko
Tel: 021/ 788-043

Pravoslávny kostol v Hložanoch

Pravoslávny kostol v Hložanoch sa uvádza v spisoch ešte v XVIII. storočí. Súčasná budova je vystavaná v roku 1839. Vnútro je skromne upravené a krášlia ho ikonopisy. Hodnotnejšia ikona je dar Petra Vasilića z Čibu vedľa Čelareva a datuje z roku 1865. Chrám je zasvätený Jánovi Krstiteľovi. Cirkevné knihy sa viedli v rokoch 1868 až 1889. V štatistikách je zjavná tendencia zmenšovania počtu srbského obyvateľstva, ktoré sa najčastejšie sťahovalo do dedín Čib a Begeč. Koncom XIX. storočia v Hložanoch sa spomína i cirkevná škola. Srbská pravoslávna cirkev do konca II. svetovej vojny bola veľmi aktívna, po nej sa však väčšina Srbov presťahovala do susedných miest.

Adresa:

Osloboditelska 61
21412 Hložany, Srbsko

Nemecký evanjelický kostol v Maglići

bola drevená modlitebnica. Keďže bola urobená z nekvalitného materiálu a rýchlo sa začala rozpadávať, v roku 1814 obyvatelia sa jednohlasne rozhodli vybudovať nový kostol. Základný kameň položili 29. septembra 1817 a v októbri 1820 stavba bola ukončená. Nad dvermi stojí nápis Deo et DeVoton BULkeszenes DICant eVangeLICI, čo v preklade znamená Zasvätená oddanosť Bohu evanjelických Buľkešanov, pričom sa rok 1820 číta z veľkých latinských písmen. Vonkajšia podoba stavby je upravená v barokovom štýle. Po II. svetovej vojne sa najmä vnútro budovy značne poškodilo.

Pravoslávny kostol v Maglići

Po II. svetovej vojne v Buľkesi sa mení národnostná štruktúra a prevahu má obyvateľstvo srbskej národnosti. V dôsledku príchodu značného počtu rodín pravoslávneho vierovyznania, javí sa i potreba výstavby nového kostola. Základy boli položené v roku 2006 a jeho výstavba ešte trvá. Chrám je zasvätený Svätému Lazarovi.